Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Drukuj PDF

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Plan realizacji zadań edukacji zawodowej w Gimnazjum 56

ujęty w "Planie Pracy i działań wychowawczych z uczniami, rodzicami i nauczycielami"

uwzględnia od 2007 roku zadania:

  • Szkolnego Programu Wychowawczego,
  • Szkolnego Programu Profilaktyki,
  • Programu Szkolnego Ośrodka Kariery,
  • Programu współpracy z rodzicami "Działamy wspólnie - pomagamy dzieciom"
  • Planu Rozwoju Gimnazjum nr 56 do roku 2017

 

Tematy lekcji wychowawczych z uczniami klas I

Wrzesień

1. Lekcje wychowawcze wg scenariusza "Pierwsze spotkanie"

- zapoznanie z regulaminem

- zapoznanie ze statutem szkoły

- zapoznanie z systemem oceniania zachowania, Regulaminem usprawiedliwienia godzin nieobecnych

2. Dzień Patrona

3. Dzień Gimnazjalisty

Założenie teczki kariery (SzOK)

Październik

1. Spotkanie z Policją :Nieletni w świetle prawa

2. "Uczymy jak się uczyć" - temat wprowadzający - pedagog

3. Zajęcia integracyjne - wycieczki.

Listopad

1. Ankieta dla uczniów "Moja nowa szkoła" (SzPW)

2. Autoprezentacja - scenariusz nr 3 (SzPP)

3. Przygotowujemy się do wyboru zawodu (SzOK - scenariusz nr 1)

4.Organizacja czasu i miejsca pracy (SzPP - scenariusz nr 7)

Grudzień

1. Poznaję siebie (SzOK - scenariusz Karta zainteresowań.

2. Radzenie sobie ze stresem (SzPP).

3. Uczymy się jak zwiększać efekty uczenia się, omówienie zadań realizowanego programu, mój warsztat pracy, rozpoznanie trudności "mini test" (SzPP).

4.Tablica informacyjna w klasie - umieszczanie materiałów o zwiększaniu efektów uczenia się

Styczeń

1. Budowanie poczucia własnej wartości (SzPP - załącznik nr 5).

2. Cenione wartości ( SzOK)

3. Jakie są zasady skutecznego uczenia się i powtarzania materiału?(2h) ?SzPP

Omówienie wyników ankiety "Moja nowa szkoła"

Luty

1. W czym jestem mistrzem (SzOK).

2. Moje mocne strony scenariusz (SzOK, ćw.4 str. 53)

3. Efektywne metody sporządzania notatek, mapa skojarzeń

Ankieta dla uczniów "Moje relacje z rodzicami"

Marzec

1. Mój temperament (SzOK)

2. Asertywność, uległość, agresja (SzPP)

Jakie są zasady skutecznego uczenia się (2h)

Kwiecień

1. Jaki jesteś? (SzOK)

2. Mój stan zdrowia (SzOK)

3. Wyrażanie uczuć (scenariusz nr3 str. 128)

4. Wyrażanie złości (scenariusz nr 5 str. 136)

Maj

1. Podsumowanie bloku zajęć "Poznaj siebie". (SzOK)

2. Karta informacji zawodowej (SzOK)

3. Jestem podobny do innych (scenariusz nr 8 str. 65)

4. Różnię się od innych (scenariusz nr 9 str. 65)

Czerwiec

1. Lubię siebie (scenariusz nr 10 str. 71)

2. Moje miejsce w grupie (scenariusz nr 10 str. 41)

Podsumowanie informacji z zakresu uczenia się oraz edukacji zawodowej, umieszczenie zebranych materiałów w teczce kariery zawodowej (SzOK)

 

Tematy lekcji wychowawczych z uczniami klas II

Wrzesień

1. Lekcje wychowawcze wg zatwierdzonego planu, zasady pracy i nauki w roku szkolnym

przypomnienie regulaminu szkoły

przypomnienie statutu szkoły

przypomnienie systemu oceniania zachowania, (procedura kontraktu -porozumienia w zachowaniach ryzykownych)

zapoznanie z regulaminem usprawiedliwienia godzin nieobecnych( Sz PW )

Dzień Patrona, Dzień Gimnazjalisty.( Sz PW )

2. Program rozwijania umiejętności uczenia się omówienie cyklu działań dla uczniów. (SzPP)

3.Analiza teczki kariery (SzOK), zadania i ćwiczenia z kl. pierwszej.

Październik

1. Poznanie zasad zbierania informacji - czym jest zawód (SzOK).

2. Czym jest uzależnienie? film "Nikotyna, legalny narkotyk? przepaść uzależnień" (SzPP).

3. Diagnoza uzależnień - ankieta dla uczniów

Listopad

1. Omówienie realizacji zadań programu "Uczymy się, jak się uczyć" (SzPP).

2. Rozpoznanie własnych trudności w uczeniu się (mini-test) (SzPP).

3. Podział zawodów ze względu na podstawowe środowisko pracy, zajęcia wg scenariusza nr 2 (SzOK).

Grudzień

1. Czym się różni praca od nauki? Podział zawodów ze względu na podstawowe środowisko pracy. (SzOK)

2. Realizacja zajęć wg scenariusza nr 12 (SzPP).

3. Mini-test "Jak pracuję, uczę się, jak odrabiam lekcje?" - zajęcia warsztatowe, realizacja programu "Uczymy się jak się uczyć".

4. Uroczystości - Mikołaj, Wigilia

Styczeń

1. Realizacja programu. "Uczymy się, jak się uczyć". - mój warsztat pracy umysłowej (1h) (SzPP).

2. Realizacja tematu wg scenariusza nr 15 (SzPP).

Luty

1. Jakie są zasady skutecznego uczenia się (2h) (SzPP).

  1. Realizacja tematu wg scenariusza nr 14 (SzPP).

Marzec

1.Realizacja programu "Uczymy się, jak się uczyć". Temat zajęć wg scenariusza "Efekty i metody sporządzania notatek" (2h) (SzPP).

2.Preferowana grupa zawodów (SzOK).

  1. Realizacja tematu wg scenariusza nr 15 (SzPP).


Kwiecień

1.Ja i mój zawód (SzOK).

2.Rodzaje pamięci, podstawowe prawa pamięci i fazy zapamiętywania.

3.Wypracowania przykładowego rozkładu dnia gimnazjalisty.

Maj

1. Podsumowanie zajęć objętych programem "Uczymy się, jak się uczyć", - jego wpływ na oceny szkolne (SzOK)

2. Ankieta ewaluacyjna do oceny programu rozwijania umiejętności uczenia się

3. Rozwijanie umiejętności czytania i analizowania treści ogłoszeń prasowych dotyczących pracy

 

Czerwiec

  1. Gość na lekcji - prezentacja zawodu przez rodzica. Uczniowie w oparciu przygotowane pytania zdobywają istotne dla siebie informacje.
  2. Przegląd "teczki kariery zawodowej" analiza materiałów, wypełnienie indywidualnej karty predyspozycji zawodowych.

3. Przegląd informacji z zakresu uczenia się , umieszczenie zebranych materiałów w "teczce kariery zawodowej".

 

Tematy lekcji wychowawczych z uczniami klas III

 

Wrzesień

Zasady pracy i nauki w roku szkolnym

1. Zapoznanie z zadaniami i tematami przewidzianymi do realizacji na lekcjach wychowawczych w kl. III - dyskusja uwzględnianie potrzeb ucznia

2. Regulamin oceniania zachowań, procedura kontraktu porozumienia w zachowaniach ryzykownych, zasady usprawiedliwiania godzin

3. Analiza teczki kariery - tematy, działanie w zakresie edukacji zawodowej (Szok), w kl. III. Ankieta dla uczniów "Moje aspiracje" - wstępny wybór zawodu i dalszej ścieżki kształcenia.

4.Dalsza praca z "Kartą informacji zawodowej gimnazjalisty"

5.Dzień Patrona (SzPW), (SzPP)

 

Październik

1. Próba określenia swojej osobowości, wypełnienie "Karty możliwości edukacyjnej", scenariusz 1-3 (2h) Szok

2. Uczymy się, jak zwiększyć efekty uczenia się (1h, SzPP), "Dlaczego mamy się uczyć?"

- znaczenie kształcenia ustawicznego i samokształcenia w tworzeniu własnej kariery zawodowej (SzOK)

- metoda zintegrowanego uczenia się

Mój warsztat pracy umysłowej "Mini test" - jak pracuję, uczę się, jak odrabiam lekcje (SzPP), mój obecny rozkład dnia - zajęcia warsztatowe.

Listopad

1. Zasady skutecznego uczenia się i powtarzania materiału (2h SzPP)

2. Filmy z zakresu edukacji zawodowej, konfrontacje własnych możliwości z wymaganiami zawodów (ogląd ukierunkowany)-SzOK

3. Wybrać zawód - prezentacja "Co gimnazjalista powinien wiedzieć?"

/ Opracowanie własne/.-SzOK

Grudzień

1. Poznanie systemu kształcenia ponadgimnazjalnego. SzOK

2. Filmy z zakresu edukacji zawodowej.

3. Umiejętność planowania i realizacji celu (SzOK)

4.Uroczystości - Mikołajki, Wigilia

Styczeń

1. Uczymy się jak zwiększyć efekty uczenia się:

-Efektywne metody sporządzania notatek (2h- SzPP)

2. Ja i mój zawód - analiza cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu (scenariusz nr 4) SzOK

3.Planowanie przyszłości, linie życia - moja postawa wobec życia -SzOK

Luty

1. Planowanie przyszłości - "Ocena własnych uzdolnień" (ćwiczenie nr 2)-SzOK

2. Targi Edukacyjne - przygotowanie się do aktywnego uczestnictwa-SzOK

Marzec

1. Wypracowanie przykładowego rozkładu dnia gimnazjalisty.

2. Jakie są zasady skutecznego uczenia się i powtarzania materiału (2h SzPP)

Kwiecień

1. Jak wypełniać dokumenty przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej? (SzOK)

2. Bariery decyzyjne ćwiczenie nr 28. (SzOK)

3. Umiejętność podejmowania decyzji (SzOK)

4. Analiza teczki kariery zawodowej, Karta Informacji Zawodowej (SzOK)

5. Ankieta zbiorcza "Mój przyszły zawód i ścieżka kształcenia" (SzOK)

- Informacje z zakresu edukacji zawodowej, (SzOK)

- Informacje z podjętych działań "Uczymy się jak się uczyć"

Maj

1. Podsumowanie zajęć objętych programem rozwijania umiejętności uczenia się i jego wpływ na oceny szkolne - ankieta ewaluacyjna

2. Samodzielne badania - analiza stanowiska pracy (SzOK)

3. Zaproszony gość - rozmowa z przedstawicielem grupy zawodowej - przygotowanie do rozmowy (redagowanie pytań)

Czerwiec

1. Umiejętność poszukiwania informacji zawodowej (SzOK).

2. Przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu z wybranym przedstawicielem grupy zawodowej.

3. Referowanie spostrzeżeń na lekcji wychowawczej.

Opracowała:

mgr Aniela Kobusińska - Luty

Pedagog szkolny- doradca zawodowy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Ulti Clocks content

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Sierpnia 2016
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
You are here:   HomeRodzicszkolny system doradztwa zawodowego