Losy absolwentów

Drukuj PDF

Informacje ogólne

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, aby nasz absolwent

"Rozwijał swoją osobowość i posiadał cechy człowieka nowoczesnego, osoby zdolnej do radzenia sobie w nowej rzeczywistości XXI wieku, wykazującej elastyczność w myśleniu i działaniu, otwartość na zmianę i potrzebę nowych doświadczeń. Dążył do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, potrafił wykorzystywać je w życiu codziennym i był przygotowany do ustawicznego kształcenia."

Współpraca szkoły z absolwentami ma różną formę i absolwenci:

 • zaszczycają swoją obecnością wydarzenia szkolne np. Festyny Rodzinne i osiedlowe, kiermasze szkolne organizowane dla społeczności lokalnej, wieczornice i koncerty muzyczne,
 • uczestniczą w działalności charytatywnej, nadal pozostają członkami Szkolnego Koła Caritas
 • korzystają z kompleksu rekreacyjno- sportowego,
 • uczestniczą w ważnych wydarzeniach szkolnych, np. Drzwiach Otwartych i promują naszą szkołę,
 • promują swoje szkoły ponadgimnazjalne do których uczęszczają, przekazując również informacje na swój temat, dzielą się swoimi doświadczeniami wskazują młodszym kolegom co jest ważne w nauce gimnazjalnej,
 • w ramach doradztwa zawodowego uczestniczą w spotkaniach z gimnazjalistami i dzielą się swoimi doświadczeniami - wskazują młodszym kolegom co jest ważne w nauce gimnazjalnej i przekazują jednocześnie informacje o swojej ścieżce rozwoju,
 • realizują praktyki u doradcy zawodowego w ramach Dnia Przedsiębiorczości
 • realizują praktyki studenckie.

Nauczyciele spotykają się z absolwentami i odwołując się do ich losów motywują uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości.

Szkoła pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi, m.in. poprzez:

 • rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami szkół do których uczęszczają,
 • zapraszanie absolwentów do udziału w imprezach szkolnych,
 • prezentowanie swoich szkół ponadgimnazjalnych
 • otrzymywanie informacji na portalach społecznościowych (Facebook)
 • ankiety skierowane do absolwentów,
 • ankiety skierowane do rodziców absolwentów,
 • Informacje o losach absolwentów dają możliwość:
 • sprawdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum przygotowują uczniów do nauki w kolejnym etapie edukacyjnym.
 • stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy wymaga modyfikacji.

Ankiety dla absolwentów i ich Rodziców

Chcielibyśmy zbadać jakie są losy absolwentów Gimnazjum 56 w Poznaniu. Informacja o Waszych losach jest dla nas ważnym źródłem danych, które szkoła wykorzystuje do planowania, realizowania i udoskonalania aktualnie prowadzonych procesów edukacyjnych. Uzyskana wiedza pozwoli nam dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb naszych uczniów w zakresie  ich dalszego kształcenia i przygotowania do nauki w szkole średniej. Dzięki tej ankiecie dowiemy się, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole pomogły Wam w dalszej edukacji.

Zapewniamy pełną anonimowość wypowiedzi.  Wszelkie zdobyte w badaniu informacje są poufne.

Drodzy Rodzice i Absolwenci!

Aby udzielić odpowiedzi wystarczy kliknąć na nazwę ankiety. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

Ankieta dla absolwentów Gimnazjum nr 56 w Poznaniu: kliknij >>> tutaj <<<

 

Ankieta dla Rodziców absolwentów Gimnazjum nr 56 w Poznaniu: kliknij >>> tutaj <<<

You are here:   HomeSzOKLosy absolwentów