Rodzic - doradca swojego dziecka

Drukuj PDF

INFORMACJE

dla rodziców, doradców swojego dziecka


Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym.
Pomożemy Waszym dzieciom planować swoją przyszłość, nauczymy jak osiągnąć sukces
w życiu zawodowym.
Przekażmy im wiedzę i umiejętności dotyczące planowania swojej kariery zawodowej.

Wskazówki dla rodziców:

 • Zawsze wspieraj swoje dziecko - bądź jego powiernikiem zarówno w sukcesach
  i osiągnięciach jak i problemach oraz porażkach.

 • Obserwuj swoje dziecko i umiejętnie motywuj je do pracy.

 • Pozwól rozwijać swojemu dziecku jego pasje i zainteresowania. Pomóż mu wybrać dodatkowe zajęcia.

 • Pomóż dziecku ocenić jego potencjał (jego osobiste zasoby na ścieżce kariery)- będą to m. in. zainteresowania, cechy charakteru, zdolności, umiejętności.

 • Pamiętaj! Wszelkie wybory na drodze rozwoju zawodowego powinny być dokonywane samodzielnie przez Twoje dziecko. Pozwól mu realizować jego pragnienia i marzenia a nie Twoje wizje i ambicje.

 • Uświadamiaj swojemu dziecku, że jest właścicielem własnej kariery, zachęcaj do podejmowania działań i aktywności w tym obszarze.

 • Pomóż poznać dziecku specyfikę zawodów i branż, które je interesują. Opowiedz mu (lub najlepiej pokaż) znane Ci stanowiska pracy, znajdź źródła informacji o zawodach, poszukaj informacji o rynku pracy.

 • Zbierz z dzieckiem informacje o sieci szkół, typach i kierunkach kształcenia,
  o warunkach nauki oraz o treści realizowanego programu kształcenia.

 • W sytuacjach trudnych i niepewnych bądź w kontakcie z wychowawcą, doradcą zawodowym, psychologiem i specjalistami.

You are here:   HomeSzOKRodzic - doradca swojego dziecka