Projekt WF z klasą

Drukuj PDF

"WF z klasą"

NAJWAŻNIEJSZA LEKCJA W SZKOLE? JESTEŚMY NA TAK!!!


CEL: Wypracowanie nowych, atrakcyjnych sposobów prowadzenia lekcji WF i propagowanie zdrowego stylu życia

SZKOLNY ZESPÓŁ WF:

Dyrektor Gimnazjum: mgr Sławomir Eliks

Koordynator Programu: mgr Andrzelika Godlewska

Członkowie:

mgr Łukasz Grabowski

mgr Krzysztof Urbanowicz

mgr Krzysztof Szych

mgr Beata Tomczak

mgr Agnieszka Zygmunt

mgr Aiela Kobusińska-Luty


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

11.09. - powołanie Szkolnego Zespołu WF

15-30.09. - założenie bloga na platformie blogowej CEO

15.09.-11.10. - przeprowadzenie ankiety internetowej nt. lekcji WF w szkole oraz innych zajęć podnoszących sprawność fizyczną uczniów; organizacja Sportowego Okrągłego Stołu - dokonanie wyboru jednego zadania do realizacji

11-13.10. - deklaracja na blogu wybranego przez szkołę zadania do realizacji programu

13.10.-1.12. - realizacja zadania, wypracowanie i zbierania dobrych praktyk, dokumentacja działań na blogu

2-6.12. - podsumowanie działań, ostatnie wpisy na blogu

9-20.12. - zaliczenie programu

Link do programu http://www.ceo.org.pl/pl/wf

Link do bloga http://blogiceo.nq.pl/sportticzer/

 

 

You are here:   HomeSzkołaProgramy i projekty szkolneWF z klasą