Klasa dziennikarska

Drukuj PDF
          Uczniowie kl. I4 rozpoczęli w roku szkolnym 2011/2012 realizację programu modułu dziennikarskiego w klasie z elementami dziennikarstwa. Powstanie takiej klasy uatrakcyjnia i wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły. Program „Tajemnice dziennikarstwa” opracowany został na trzyletni cykl kształcenia przez nauczyciela uczącego w tej klasie języka polskiego i prowadzącego zajęcia dziennikarskie. W programie uwzględniono m.in. kształcenie językowe, rozwijanie umiejętności swobodnego i poprawnego komunikowania się w języku mówionym i pisanym, kształtowanie w uczniu świadomości językowej, aby mógł wyrazić myśli i uczucia, dobierając odpowiednią formę. Umiejętność ta stanowi przecież podstawę pracy dziennikarskiej.   
         Klasa I4 liczy 28 uczniów. W warsztatach dziennikarskich uczestniczą 22 osoby. Zajęcia są wpisane w plan lekcyjny klasy i realizowane w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dodatkowo 10 osób uczestniczących w warsztatach wchodzi w skład kolegium redakcyjnego gazetki szkolnej „Margines”  i spotyka się na kolejnej dodatkowej godzinie w tygodniu.
         Celem ogólnym programu zajęć dziennikarskich jest poszerzenie wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach języka polskiego, rozbudzenie zainteresowań dziennikarskich, pobudzenie postaw kreatywnych uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialności za pracę własną, podejmowane decyzje i wyrażane opinie, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, mediach i życiu społecznym, uświadomienie konieczności uprawiania rzetelnej i etycznej sztuki dziennikarskiej a przede wszystkim uświadomienie posiadanych umiejętności, możliwości i indywidualnych talentów.
         W okresie od września do grudnia br. uczniowie zapoznali się z budową gazety codziennej i artykułu prasowego, poznali podstawowe pojęcia związane z wyżej wymienionymi zagadnieniami, cechy prasowych gatunków informacyjnych, z zapałem poszukują informacji do kolejnych numerów gazetki szkolnej, dokonują selekcji zebranego materiału, wybierają, segregują, hierarchizują. Dokonują celowych zabiegów na tekstach własnych i cudzych – streszczają, skracają, przekształcają, dokonują korekty. Określają tematykę i zawartość treściową poszczególnych numerów gazetki, przedkładają swoje propozycje nowych rubryk. Ostatni pomysł, który zamierzamy realizować, to popularyzacja tradycji związanych z regionem Wielkopolski i gwary poznańskiej.
         Wielu uczniów tworzy własne teksty poetyckie, często jest to praca zespołowa, ale proces twórczy w grupie wyzwala wiele radości i śmiechu. Cześć uczniów przyjęła na siebie rolę ilustratorów tematycznych kolejnych wydań gazetki. W ten sposób wykorzystywany jest potencjał talentów
i zainteresowań uczniów. Każdy zajmuje się tym, co najbardziej lubi i potrafi robić, ale jednocześnie ma świadomość ważności swojej pracy, bo przecież uczestniczy w tworzeniu pewnej całości.

          Tak oto rozpoczęła się nasza przygoda z dziennikarstwem. Na horyzoncie nowe wyzwania, każdy krok do przodu to nowe wtajemniczenia. Ważne jest jednak to, że te zajęcia dają uczniom nie tylko narzędzia do pracy dziennikarza, ale przed wszystkim radość i satysfakcję z jej owoców.

mgr Elżbieta Leśniewicz – nauczyciel prowadzący warsztaty dziennikarskie
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Ulti Clocks content

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Sierpnia 2016
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
You are here:   HomeSzkołaE-KLASY i KLASYklasa dziennikarska