OTK 2010 Konkurs - regulamin

Drukuj PDF

 

Regulamin Konkursu

„Mój wymarzony zawód”, „Moja wizytówka”

1.    Przepisy ogólne

1.1   Konkurs jest przygotowany, przeprowadzony i organizowany przez Gimnazjum nr 56 w Poznaniu.

·         Organizatorem i inicjatorem konkursu jest doradca zawodowy Aniela Kobusińka - Luty

·         Beata Walińska – współorganizator konkursu

·         Ewa Karolczyk – współorganizator konkursu

·         Krzysztof Winnicki – współorganizator konkursu

1.2 Organizatorzy odpowiadają za przebieg i prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

1.3 Konkurs organizowany jest w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2010

1.4 Celem konkursu jest:

·         Przekazanie informacji o zawodach.

·         Zapoznanie się z różnorodnością zawodów, specyfiką, wymogami kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania zawodu na danym stanowisku pracy.

·         Skłonienie uczniów do refleksji nad własną droga zawodową i przyjęcie odpowiedzialności za własny rozwój.

·         Doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej.

1.5 Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszego Gimnazjum i zawiera dwie kategorie:

a.       Mój wymarzony zawód” – kategoria przewidziana dla uczniów klas III

b.      „Moja wizytówka” mówi kim jestem - kategoria przewidziana dla uczniów klas I, II

 

1.6 Zakres Konkursu:

  • Uczniowie klas I, II  tworzą swoje własne wizytówki w programie Windows Movie Maker. Czas prezentacji 1 wizytówki – 1,5 min. Ocenie podlegać będą następujące elementy:

- podkład muzyczny,

- animacje,

- czytelność przekazu,

- atrakcyjność.

  •   W klasach III w dniu 4.10.2010 odbędzie się projekcja filmu szkoleniowego „Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód” oraz przeprowadzenie Testu Zainteresowań. Uczniowie klas przygotowują prezentacje w programie Power Point dotyczące wybranego i wymarzonego zawodu, które następnie prezentują w czasie nieprzekraczającym 5 minut. Prezentacja może zawierać elementy graficzne i audio. Prezentacja powinna posiadać następujące elementy:

 

v Ogólna charakterystyka wybranego zawodu lub specjalności w ramach zawodu (opis zadań zawodowych, wymagań stawianych na stanowisku pracy, na którym możesz pracować po ukończeniu szkoły)

v Uzasadnienie dokonanego wyboru (dlaczego wybrałeś ten zawód? Np. zamiłowanie, tradycje rodzinne, predyspozycje, inne powody jakie?)

v Ocena trafności wyboru zawodu (czy wybór jest trafny w kontekście twoich zainteresowań, wyznawanych wartości)

v Charakterystyka przyszłego miejsca pracy (wywiad z przedstawicielem wybranego zawodu)

v Jak osiągniesz wyznaczony cel? (nauka w jakich szkołach doprowadzi Cię do celu, dzięki czemu będziesz mógł się doskonalić?)

v Jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy w naszym mieście, Europie na specjalistów wybranego przez Ciebie zawodu.

 

Kryteria oceny pracy: oryginalność przedstawienia tematu, treść merytoryczna. Wyżej cenione są prace całkowicie autorskie tzn. zawierające własne teksty, zdjęcia itp.

 

  • Harmonogram:

                                            I.     Etap 

- ogłoszenie konkursu, zapoznanie z regulaminem i kryteriami, które należy uwzględnić w opracowaniu prezentacji,

- przyjmowanie zgłoszeń (karta zgłoszeniowa) w dniach 13-15.10.2010 w Pracowni Szkolnego Ośrodka Kariery. Kartami zgłoszeniowymi i regulaminem konkursu dysponują wychowawcy.

                                          II.     Etap

- prezentacja prac w szkole na forum klasy podczas lekcji wychowawczych 18.10.2010 i kwalifikacja maksymalnie 3 wybranych do oceny konkursowej, przekazanie wyłonionych prezentacji do Pracowni Szkolnego Ośrodka Kariery.

                                        III.     Etap

-  przedstawienie prac laureatów uczniom i umieszczenie na stronie Szkoły.

 

1.7 Prace mogą być tworzone indywidualnie bądź zespołowo (maksymalnie 3 osoby).

1.8 Prace powinny być zapisane na płycie CD oraz opisane drukowanym pismem (imię, nazwisko, klasa. Płytę przekazujemy w opakowaniu (plastik, koperta).

1.9 Konsultacji w realizowaniu przedsięwzięcia udzielają organizatorzy konkursu.

2.    Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych

2.1   Prace autorzy składają osobiście bądź przez wychowawcę od 18.10.2010r. - 25.10.2010r. w Pracowni Szkolnego Ośrodka Kariery.

2.2   Rozstrzygnięcie i ogłoszenie konkursu nastąpi 29.10.2010r.

2.3   Wręczanie nagród połączone z prezentacją odbędzie się od 04-05.11.2010r.

 

3.    Komisja konkursowa

3.1   Komisja konkursowa powołana jest przez organizatorów. W skład komisji wchodzą:

·         Dyrektor Szkoły Sławomir Eliks – przewodniczący komisji

·         Przewodnicząca/y Rady Rodziców

·         Aniela Kobusińska - Luty inicjator, organizator konkursu

·         Beata Walińska – współorganizator konkursu

·         Ewa Karolczyk – współorganizator konkursu

·         Krzysztof Winnicki – współorganizator konkursu

·         Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

3.2   Komisja konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureata konkursu z dwóch kategorii, jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień w każdej kategorii.

3.3   Decyzje komisji konkursowej są suwerenne i ostateczne.

3.4   Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

 4.    Nagrody

4.1   Autorzy prac zakwalifikowanych do konkursu szkolnego otrzymają oceny bardzo dobre (5) a prace zwycięskie celującą (6) z przedmiotu WOS lub pokrewnego.

4.2   Autor najlepszej pracy w swojej kategorii otrzyma nagrodę rzeczową.

4.3   Ilość nagród rzeczowych może być zwiększona w zależności od poziomu prac konkursowych.

4.4   Komisja zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej, jeżeli poziom prac nie będzie zadowalający.

 

5.                   Postanowienia końcowe

5.1   Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

5.2   Wszystkie prace zgłoszone do konkursu staja się własnością organizatorów.

5.3   Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

5.4   W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

5.5   Regulamin konkursu jest dostępny w  pracowni Szkolnego Ośrodka Kariery i pokoju nauczycielskim.

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Ulti Clocks content

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Sierpnia 2016
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
You are here:   HomeSzOKOTKOTK 2010konkurs OTK 2010 - regulamin