Pedagog szkolny - kompetencje

Drukuj PDF
Pedagog szkolny sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami.
Pełni funkcję integracyjną, jest animatorem szkolnych programów przeciwdziałania przemocy i agresji oraz działań przygotowujących ucznia do wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia. Pedagog jest rzecznikiem dzieci i młodzieży.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

  • rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym również uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
  • podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki przy współpracy z nauczycielami, rodzicami i instytucjami
  • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z realizacji zadań szkoły
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez ucznia dalszego kierunku kształcenia i zawodu
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • współpraca z urzędami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży poza szkołą
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Ulti Clocks content

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Sierpnia 2016
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
You are here:   HomeSzkołaPedagog i psychologkompetencje pedagoga