e-Akademia przyszłości - projekt WSiP

Drukuj PDF

 

 Strona projektu |
 Plakat projektu | Ulotka projektu |Informacja dla Rodziców

Od roku szkolnego 2010/2011 nasze Gimnazjum uczestniczyć będzie w projekcie organizowanym przez WSiP pod nazwą "e-Akademia przyszłości"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. - Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. - Modernizacja treści i metod kształcenia.

Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski. Weźmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas 1. rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011. Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata - od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.

Misja Projektu

Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

Cel Projektu

Kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i  osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym,
  • porozumiewanie się w językach obcych,
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  • kompetencje informatyczne,
  • umiejętność uczenia się,
  • kompetencje społeczne i obywatelskie,
  • inicjatywność i przedsiębiorczość.

W ramach Projektu opracowany zostanie "Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych", który określi:

  • jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,
  • jak pracować z uczniami zdolnymi,
  • jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli najniższe wyniki.

 
Projekt będzie realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).

Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadań zostanie uruchomiona platforma e-learningowa, na której zostaną zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli.

Uczniowie będą mogli samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń będzie miał stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie. Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwolą nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a także sprawdzanie postępów i zaangażowania.
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Ulti Clocks content

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Sierpnia 2016
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
You are here:   HomeSzkołaProgramy i projekty szkolnee-Akademia Przyszłości