SzOK - informacje dla ucznia

Drukuj PDF

TWOJA TECZKA KARIERY ZAWODOWEJ


Teraz, gdy zapoznałeś się już z treścią "Poradnika dla Gimnazjalisty" nadeszła pora na udzielenie Tobie jeszcze jednej ważnej rady. Załóż teczkę kariery zawodowej. Nazwa teczki nie ma większego znaczenia. Ważna jest natomiast funkcja jaką ma spełnić w Twoim życiu. "Teczka kariery" będzie Tobie towarzyszyła przez całe życie i wraz z Twoim wzrastaniem, rozwojem, zdobywaniem doświadczenia i informacji będzie zmieniała się jej zawartość i znaczenie.

Jesteś w gimnazjum i podejmujesz swoją pierwszą decyzję zawodową, możesz więc zatytułować swoją teczkę "Teczka kariery zawodowej". Jesteś indywidualnością a więc możesz również zrobić tak, aby Twoja teczka wyróżniała się spośród innych.

Dobrze byłoby , gdybyś teczkę założył razem ze swoim wychowawcą, pedagogiem lub doradcą zawodowym już w klasie I. Jest to bardzo ważne, ponieważ już w klasie pierwszej będziesz uczestniczył w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, które pomogą Tobie zebrać różnorodne informacje, materiały o sobie, własnych zdolnościach i możliwościach. Pozwolą określić swój temperament, charakter, preferowany system wartości, wskazać zainteresowania i określić kierunki aktywności. W dalszych latach poznasz zawody i prawa rządzące rynkiem pracy oraz możliwości kształcenia.

Oprócz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego szereg ważnych informacji dla Twojej kariery zawodowej możesz uzyskać na innych przedmiotach i tak na j. polskim możesz opracować:
- "Mój autoportret"
- plany zawodowe
- sprawozdanie z wycieczek zawodowych
- przygotowanie do przeprowadzania wywiadu
- list motywacyjny
wiedza o społeczeństwie przybliży Tobie elementy prawa pracy a lekcje informatyki wskażą na możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w planowaniu kariery zawodowej np. wyszukiwania i zbierania informacji na temat różnych zawodów.

Dobrym źródłem informacji dla Twoich potrzeb będzie również prasa, która dostarczy  Tobie:
- ciekawych artykułów z dziedzin - które Ciebie interesują
- ogłoszenia prasowe - które wskażą na potrzeby rynku pracy

Możesz również:

Zaprowadzić Kartę planowania poszukiwania informacji zawodowej. Pozwoli to Tobie na sprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytania:
- jakie informacje posiadam
- Jakich informacji mi brakuje
- Z kim mogę w tej sprawie się spotkać
- Jakie pytania będę zadawał

Indywidualny plan działania

Przygotować "Indywidualny plan działania", w którym określisz kierunki poszukiwań (wyznaczysz sobie cel) co robisz w pierwszej kolejności:

- ile czasu potrzebujesz na realizację
- jakie etapy są nieodzowne
- jakie mogą pojawić się przeszkody
- kto może mi w tym pomóc

Podsumowując w "Teczce kariery zawodowej" gromadzisz:
- materiały wypracowane na zajęciach
- wycinki prasowe
- wywiady
- inne materiały wiążące się z wyborem zawodu lub opisujące zawód
- własne uwagi i spostrzeżenia z rozmów, wizyt, udziału w spotkaniach

Dysponujesz teraz bogatym źródłem informacji z jednej strony "Poradnikiem dla Gimnazjalisty" - który umiejętnie prowadzi Ciebie do podjęcia pierwszej decyzji zawodowej -
z drugiej dysponujesz własnym zebranym bogatym źródłem informacji, który jest odzwierciedleniem stopnia Twojej 3 letniej aktywności w poznawaniu siebie, precyzowaniu swoich możliwości, zainteresowań i planowania własnej kariery zawodowej.

Analizując zebrane informacje możesz dokonać syntezy precyzując odpowiedź na następujące pytania:
- Co jest dla mnie ważne  "WARTOŚCI"
- Co lubię, co mnie interesuje  "ZAINTERESOWANIA"
- Co potrafię zrobić  "MOJA WIEDZA I KOMPETENCJE"
- Kim jestem "CECHY OSOBOWOŚCI"
- Czego nie chcę robić
- Czego chciałbym się nauczyć
- Jakie mam pomysły

Przeglądaj często swoją "teczkę" sam, z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem, innymi osobami, których darzysz zaufaniem. Praca z teczką rozwija Twoje cechy charakteru.
Pobudza aktywność uczy odpowiedzialności, dokładności, systematyczności rozwija Twoje zaangażowanie w planowaniu własnej przyszłości. Powodzenia.


Informacje opracowała
mgr Aniela Kobusinska-Luty
Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu
doradca zawodowy

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej

Informacje dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej znajdują się w menu Uczeń -> Wybór szkoły ponadgimnazjalnej (lub można kliknąć >>> TUTAJ <<<)

You are here:   HomeSzOKinfo dla Ucznia