SzOK - doradca zawodowy

Drukuj PDF
Doradca zawodowy jest osobą., która dzięki wiedzy na temat systemu kształcenia rynku pracy, wymagań w danym zawodzie i wiedzy o samym uczniu pomoże mu zaprojektować poszczególne etapy działań w drodze do wymarzonego zawodu.

Doradca zawodowy: mgr Aniela Kobusińska-Luty

Praca z młodzieżą jest dla mnie źródłem zawodowej i osobistej satysfakcji, inspiracją do poszukiwania i stosowania nowych, efektywnych form pracy wychowawczej z uczniami, zarówno w sferze rozpoznawania i doskonalenia własnego stylu uczenia się, jak również samopoznania i adekwatnej samooceny - co jest niezbędnym warunkiem dobrego funkcjonowania młodego człowieka w społeczeństwie, planowania i realizowania własnej kariery zawodowej.

Kwalifikacje doradcy zawodowego pozwalają mi również działać w Szkolnym Ośrodku Kariery.Godziny pracy w roku szkolnym 2015/2016, sala nr 3:

Doradca zawodowy:

poniedziałek wtorek środa 
czwartek 
piątek 
8.00 - 15.00 
8.00 - 15.00 
11.00 - 17.00 
9.00 - 15.00 
9.00 - 13.00 FORMY DZIAŁAŃ
Formami naszych działań są:
- specjalistyczne konsultacje dla uczniów i rodziców, udzielanie indywidualnych porad
- program zajęć indywidualnych i grupowych dla uczniów
- program wspierania działań doradczych rodziców w roli rodzica-doradcy
- integrowanie działań uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucji wspierających
- seminaria informacyjne dla rodziców i uczniów (zawody przyszłości, trendy na tynku pracy, edukacja przyszłości i inne)
- kierowanie w sprawach trudnych do specjalisty
- współpraca z Radą Pedagogiczną Szkoły w zakresie zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
- diagnozowanie możliwości zawodowych uczniów


ZADANIA DORADCY
1. Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i dalszego kierunku kształcenia czy zawodu.

2. Udzielanie pomocy w realnej ocenie własnych predyspozycji osobowych pod kątem wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

3. Gromadzenie, opracowanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz sytuacji na rynku pracy.

4. Przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz umożliwienia uczniom poznania reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

5. Kreowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy, przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

6. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom uczniów oraz nauczycielom z zakresu poradnictwa zawodowego.
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Ulti Clocks content

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Sierpnia 2016
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
You are here:   HomeSzOKdoradca zawodowy