ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 1401

Łącznicy z biblioteką, zobowiązani są do:

  1. Zapoznania się z regulaminem biblioteki i  przestrzeganiem go (powinien dawać dobry przykład innym uczniom).
  2. Przypominania uczniom, o obowiązku zwrotu książek w terminie.
  3. Informowania wychowawcy o stanie czytelnictwa klasy.
  4. Przekazywania uczniom, różnych informacji z biblioteki (np.o konkursach).
  5. Przekazywania informacji zwrotnej nauczycielowi bibliotekarzowi.
  6. Zbierania od uczniów różnych dezyderatów i przekazywaniu ich bibliotece.
  7. Zgłaszania się w bibliotece szkolnej, przynajmniej raz w tygodniu.
  8. Przynoszenia i odnoszenia (na prośbę nauczyciela przedmiotu), słowników, leksykonów, encyklopedii, albumów itp.
  9. W razie potrzeby wspieranie nauczyciela bibliotekarza np. podczas różnych akcji, czy wystaw.
0
0
0
s2smodern
powered by social2s